Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини — страница 14

261 Назвіть властивість живих організмів набувати нових ознак в процесі онтогенезу:

 • A. Метаболізм
 • B. Мінливість
 • C. Спадковість
 • D. Еволюція
 • E. Адаптація

262 Напівлетальні мутації – це:

 • A. Знижують життєдіяльність організму і він гине в період від народження до статевого дозрівання
 • B. Несумісні з життям; викликають загибель організму до народження
 • C. Проявляють летальну дію за певних умов
 • D. Виникають у органелах цитоплазми, що мають власну ДНК (мітохондрії, пластиди)
 • E. Виникають при дії на організм певних встановлених факторів

263 Неспадкові зміни фенотипу, які зумовлені впливом середовища, але схожі з мутаціями – це:

 • A. Фенокопії
 • B. Полісомії
 • C. Моносомії
 • D. Мутації
 • E. Делеції

264 Нонсенс-мутація — це:

 • A. Подвоєння термінуючого кодону
 • B. Заміна змістовного кодону на термінуючий
 • C. Заміна кодону, який визначає одну амінокислоту, на кодон іншої амінокислоти
 • D. Подвоєння певної ділянки хромосоми
 • E. Делеція певної ділянки хромосоми

265 Нулісомія — це:

 • A. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору.
 • B. Збільшення числа хромосом у каріотипі на одну
 • C. Зменшення числа хромосом у каріотипі на одну
 • D. Повна відсутність однієї пари гомологічних хромосом у каріотипі
 • E. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

266 Одиницею відстані між генами є:

 • A. Морганіда
 • B. Нанометр
 • C. Відсоток кросинговеру
 • D. Одиниця карти хромосом
 • E. Сантиметр

267 Одиницею відстані між генами є:

 • A. Морганіда
 • B. Нанометр
 • C. Відсоток кросинговеру
 • D. Одиниця карти хромосом
 • E. Сантиметр

268 Ознаки, зумовлені генами, які знаходяться в Y-хромосомі, називаються

 • A. Домінантними
 • B. Рецесивними
 • C. Залежними від статі
 • D. Обмеженими статтю
 • E. Голандричними

269 Ознаки, зумовлені генами, які знаходяться в X- і Y-хромосомах, називаються

 • A. Домінантними
 • B. Зчепленими зі статтю
 • C. Залежними від статі
 • D. Обмеженими статтю
 • E. Голандричними

270 Ознаки, зумовлені генами, які знаходяться в X- і Y-хромосомах, називаються:

 • A. Домінантними
 • B. Зчепленими зі статтю
 • C. Залежними від статі
 • D. Обмеженими статтю
 • E. Голандричними

271 Організм, що змінив свій фенотип внаслідок мутації – це:

 • A. Мутант
 • B. Мутація
 • C. Мутагенез
 • D. Генотип
 • E. Мутагенний фактор

272 Основне значення карт хромосом:

 • A. Необхідні для ранньої діагностики спадкових хвороб, для визначення медико-генетичного прогнозу
 • B. Потрібні для визначення кількості хромосом в клітинах даного організму
 • C. Всі відповіді вірні
 • D. Немає правильної відповіді
 • E. Необхідні для визначення будови певних органел в клітинах даного організму

273 Пентаплоїдія (5n) – це приклад:

 • A. Поліплоїдії
 • B. Гаплоїдії
 • C. Анеуплодії
 • D. Гетероплоїдії
 • E. Хромосомної аберації

274 Поліплоїдія — це:

 • A. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору хромосом.
 • B. Збільшення числа хромосом у каріотипі на одну.
 • C. Зменшення числа хромосом у каріотипі на одну
 • D. Зміна числа хромосом у каріотипі на величину, не крат¬ну гаплоїдному набору
 • E. Зміна структури хромосом у каріотипі

275 Поліплоїдія — це:

 • A. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору хромосом
 • B. Збільшення числа хромосом у каріотипі на одну
 • C. Зменшення числа хромосом у каріотипі на одну
 • D. Зміна числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору
 • E. Зміна структури хромосом у каріотипі

276 Представники якої статі є гемізиготними за ознаками зчепленими зі статтю у людини?

 • A. жіночої
 • B. чоловічої
 • C. обох статей
 • D. жодної
 • E. вірної відповіді немає

277 Представники якої статі можуть бути гетерозиготними за ознаками зчепленими зі статтю у людини?

 • A. жіночої
 • B. чоловічої
 • C. обох статей
 • D. жодної
 • E. вірної відповіді немає

278 Прикладом фенокопії може бути:

 • A. Народження глухої, але з нормальним генотипом дитини у здорової жінки, яка під час вагітності хворіла на краснуху.
 • B. Дальтонізм у дитини, батьки якої дальтоніки
 • C. Гіпертонічна хвороба в дорослого чоловіка, який має здорових батьків
 • D. Фенілкетонурія в дитини, батьки якої фенотипово здорові.
 • E. Альбінізм у дитини, мати якої альбінос, а батько має нормальну пігментацію шкіри

279 Природні мутації:

 • A. Відбуваються в природних умовах без втручання експериментатора, з низькою частотою і з невстановлених причин
 • B. Виникають при дії на організм певних встановлених факторів
 • C. Несумісні з життям
 • D. Викликають загибель організму до народження
 • E. Проявляють летальну дію за певних умов

280 Причинами виникнення фенокопій можуть бути:

 • A. Всі відповіді правильні
 • B. Гіпоксія
 • C. Підвищення температури
 • D. Авітамінози
 • E. Алкоголь

Добавить комментарий