Симптоми та синдроми в хірургії — страница 19

361 До ускладнень шоку не належить…

 • A. гіпертонічний криз
 • B. респіраторний дістрес-синдром
 • C. набряк головного мозку
 • D. гостра ниркова недостатність
 • E. порушення ритму серцевої діяльності

362 В своєму розвитку респіраторний дистрес-синдром при обструктивному шоку проходить наступні стадії, окрім:

 • A. Початкового ураження
 • B. Гострого пошкодження
 • C. Латентна
 • D. Гострої дихальної недостатності
 • E. Важких фізіологічних порушень

363 В своєму розвитку респіраторний дистрес-синдром при обструктивному шоку проходить наступні стадії, окрім:

 • A. Гіаліноз мембран
 • B. Гострого пошкодження
 • C. Латентна
 • D. Гострої дихальної недостатності
 • E. Важких фізіологічних порушень

364 В своєму розвитку респіраторний дистрес-синдром при обструктивному шоку проходить наступні стадії, окрім:

 • A. Кумулятивна
 • B. Гострого пошкодження
 • C. Латентна
 • D. Гострої дихальної недостатності
 • E. Важких фізіологічних порушень

365 Базові напрямки терапії важкого геморагічного шоку, це — , окрім…

 • A. всі вказані напрямки вірні
 • B. термінове усунення гіповолемії
 • C. проведення комплексу серцево-легеневої і церебральної реанімації
 • D. катетеризація сечового міхура
 • E. катетеризація магістральних судин

366 Базові напрямки терапії важкого геморагічного шоку, це — , окрім…

 • A. катетеризація шлунка
 • B. усунення наявного джерела кровотечі
 • C. термінове усунення гіповолемії
 • D. проведення комплексу серцево-легеневої і церебральної реанімації
 • E. катетеризація магістральних судин

367 Базові напрямки терапії важкого геморагічного шоку, це — , окрім…

 • A. штучна вентиляція легень
 • B. усунення наявного джерела кровотечі
 • C. термінове усунення гіповолемії
 • D. катетеризація сечового міхура
 • E. катетеризація магістральних судин.

368 Патофізіологічні зміни при опіковому шоці:

 • A. все вказане
 • B. спазм периферичних судин а потім їх розширення
 • C. уповільнення кровотоку, стаз, порушення згортання, мікротромбози
 • D. порушення метаболічних процесів
 • E. гіпоксія, ацидоз

369 Патофізіологічні зміни при опіковому шоці:

 • A. все вказане
 • B. порушення проникності судинних і клітинних мембран
 • C. вихід плазми в інтерстиціальний простір
 • D. набряки з посилюванням метаболічних порушень через збільшення відстані між судинною стінкою та життєздатними клітинами
 • E. втрати натрію

370 Патофізіологічні зміни при опіковому шоці:

 • A. все вказане
 • B. гіповолемія
 • C. зниження скорочувальної здатності міокарда
 • D. спазм легеневих артерій через викид катехоламінів і порушення проникності судин з виходом води в паренхіму легень, зниження парціального тиску кисню крові
 • E. під дією гістаміну, серотоніну, тромбоксану підвищується резистентність дихальних шляхів і збільшення «мертвого простору» в дихальних шляхах, що веде до поглиблення гіпоксії та гіпоксемії

371 Патофізіологічні зміни при опіковому шоці:

 • A. все вказане
 • B. порушення кровообігу в нирках (олігурія, анурія), в печінці (ранній гострий гепатит) і ШКТ (ерозивно-виразкові ураження
 • C. метаболічні зміни, зниження доставки кисню і поживних речовин тканинам
 • D. гіповолемія
 • E. зниження скорочувальної здатності міокарда

372 Алгоритм основних первинних лікувальних заходів при опіковому шоці не включає …

 • A. вазопресорна терапія
 • B. катетеризація центральної вени і початок інфузій
 • C. накладення пов’язок на обпечені поверхні
 • D. катетеризація сечового міхура
 • E. введення зонда в шлунок

373 За важкістю протікання розрізняють чотири ступеня анафілактичного шоку, окрім:

 • A. V ступінь (дуже важкий) супроводжуються втратою свідомості, низьким показниками гемодинаміки, пульс не визначається, артеріальний тиск низький
 • B. ІІ ступінь (середньої важкості) характеризується тим, що до вказаних симптомів приєднується набряк Квінке, тахікардія, зниження артеріального тиску, підвищення індексу Альговера
 • C. ІІІ ступінь (важкий) проявляється втратою свідомості, гострою серцевою і дихальною недостатністю, високим індексом Альговера;
 • D. І ступінь (легкий) характеризується зудом шкіри, висипкою, головним болем, головокружінням, відчуттям припливу до голови
 • E. ІV ступінь, що супроводжуються втратою свідомості, низьким показниками гемодинаміки, пульс не визначається, артеріальний тиск низький

374 І ступінь анафілактичного шоку …

 • A. характеризується зудом шкіри, висипкою, головним болем, головокружінням, відчуттям припливу до голови
 • B. супроводжуються втратою свідомості, низьким показниками гемодинаміки, пульс не визначається, артеріальний тиск низький
 • C. характеризується тим, що приєднується набряк Квінке, тахікардія, зниження артеріального тиску, підвищення індексу Альговера
 • D. проявляється втратою свідомості, гострою серцевою і дихальною недостатністю, високим індексом Альговера
 • E. жодна відповідь вірна

375 ІІ ступінь анафілактичного шоку …

 • A. характеризується тим, що приєднується набряк Квінке, тахікардія, зниження артеріального тиску, підвищення індексу Альговера
 • B. характеризується зудом шкіри, висипкою, головним болем, головокружінням, відчуттям припливу до голови
 • C. супроводжуються втратою свідомості, низьким показниками гемодинаміки, пульс не визначається, артеріальний тиск низький
 • D. проявляється втратою свідомості, гострою серцевою і дихальною недостатністю, високим індексом Альговера
 • E. жодна відповідь вірна

376 V ступінь анафілактичного шоку …

 • A. анафілактичний шок має 4 ступеня
 • B. характеризується зудом шкіри, висипкою, головним болем, головокружінням, відчуттям припливу до голови
 • C. супроводжуються втратою свідомості, низьким показниками гемодинаміки, пульс не визначається, артеріальний тиск низький
 • D. характеризується тим, що приєднується набряк Квінке, тахікардія, зниження артеріального тиску, підвищення індексу Альговера
 • E. проявляється втратою свідомості, гострою серцевою і дихальною недостатністю, високим індексом Альговера

377 Якi з наведних чинникiв є основними причинами недостатностi мiокарда пiд час гiповолемiчного шоку?

 • A. Зниження вiнцевої перфузiї внаслiдок зниження середнього внутрiшньоаортального тиску i тахiкардiї
 • B. Iшемiя кишок та пiдшлункової залози
 • C. Збiльшення переднавантаження
 • D. Гiперкатехоламiнемiя
 • E. жодне з вказаного

378 Метаболічний ацидоз у випадку виникнення шоку:

 • A. Зміщує криву дисоціації вправо, в результаті чого знижується спорідненість гемоглобіну і кисню
 • B. Збільшує серцевий викид
 • C. Має негативний вплив на вивільнення кисню в тканинах
 • D. Не грає ніякої ролі
 • E. Прискорює вивільнення кисню

379 Вкажіть невірне твердження стосовно визначення центрального венозного тиску (ЦВТ) у хворих з важкою травмою та шоком:

 • A. Низький ЦВТ є надійним критерієм відсутності тампонади серця
 • B. ЦВТ моніторинг об’єктивно віддзеркалює відновлення ОЦК
 • C. При відсутності серцевих і легеневих захворювань ЦВТ добре корелює з діастолічним тиском
 • D. При відсутності серцевих і легеневих захворювань ЦВТ корелює з систолічним тиском
 • E. ЦВТ визначати не варто

380 Що з нижче переліченого не є ускладненням шоку:

 • A. Посилена моторика шлунково кишкового тракту
 • B. Респіраторний дистрес синдром
 • C. Гіпотензія
 • D. Ниркова недостатність
 • E. Гіпоперфузійні розлади

Добавить комментарий