Загальні питання педіатрії — страница 26

501 До засобів базисної терапії бронхіальної астми відносяться наступні, за винятком:

 • A. глюкокортикостероїди (інгаляційні і системні)
 • B. антагоністи лейкотрієнових рецепторів
 • C. кромони
 • D. ß2 – агоністи короткої дії
 • E. пролонговані теофіліни

502 Базисна терапія бронхіальної астми не включає:

 • A. алергенспецифічну імунотерапію
 • B. антитіла до ІgЕ
 • C. препарати теофіліну короткої дії
 • D. кромони
 • E. пролонговані ß2 – агоністи

503 За допомогою ступеневого підходу лікується наступне, за винятком:

 • A. астматичний статус
 • B. тяжка бронхіальна астма
 • C. середньотяжка бронхіальна астма
 • D. легка персистуюча бронхіальна астма
 • E. легка інтермінуюча бронхіальна астма

504 До лікування легкої інтермітуючої бронхіальної астми не входить:

 • A. кромони
 • B. антагоністи лейкотрієнових рецептоів
 • C. інгаляційні глюкокортикотероїди
 • D. інгаляційні М-холінолітики
 • E. ß2 – агоністи короткої дії

505 При лікуванні середньотяжкої бронхіальної астми не використовують:

 • A. антагоністи лейкотрієнових рецепторів
 • B. кромони
 • C. інгаляційні глюкокортикотероїди
 • D. ß2 – агоністи тривалої дії
 • E. пролонговані теофіліни

506 При лікуванні тяжкої бронхіальної астми не використовують:

 • A. системні глюкокортикотероїди
 • B. інгаляційні глюкокортикотероїди
 • C. комбінація ІГКС і ß2 – агоністи тривалої дії
 • D. комбінація ІГКС і агоністів лейкотрієнових рецепторів
 • E. комбінація кромонів і антагоністів лейкотрієнових рецепторів

507 Кромони (кромоглікат натрію і недокроміл натрію) належить до наступної групи ліків:

 • A. інгаляційні глюкокортикотероїди
 • B. системні глюкокортикотероїди
 • C. стабілізатори мембран опасистих клітин
 • D. бронходилятатори
 • E. ß2 – агоністи

508 Серетид – це препарат:

 • A. ß2 – агоністи короткої дії
 • B. антилейкотрієновий препарат
 • C. комбінація інгаляційного ГКС і пролонгованого ß2 – агоніста
 • D. пролонгованого ß2 – агоніст
 • E. інгаляційний ГКС

509 Пікфлоуметрія призначається для:

 • A. визначення ФЖЕЛ
 • B. добового моніторингу за піковою швидкістю видиху
 • C. визначення об’єму форсованого видиху
 • D. визначення життєвої ємкості легень
 • E. визначення пікової об’ємної швидкості повітря

510 При тяжкій бронхіальній астмі доза інгаляційного ГКС становить:

 • A. 200-400 мкг/доб
 • B. 400-600 мкг/доб
 • C. 400-800 мкг/доб
 • D. 800-1000 мкг/доб
 • E. > 1000мкг/доб

511 Специфічну імунотерапію призначають в наступних випадках, за винятком:

 • A. респіраторний алергоз (поліноз)
 • B. атопічна бронхіальна астма
 • C. моновалентна сенсибілізація
 • D. полівалентна сенсибілізація
 • E. легка бронхіальна астма

512 Використання спейсера дозволяє:

 • A. застосовувати дозовані інгалятори у дітей раннього віку
 • B. звести до мінімуму відкладення препарату в ротовій порожнині
 • C. зменшити вірогідність розвитку кандидозу ротової порожнини при використанні ІГКС
 • D. сприяти більш глибокому проникненню препарату в бронхи
 • E. все перераховане

513 В дозованих інгаляторах випускають все, крім:

 • A. глюкокортикотероїди
 • B. метилксантини
 • C. ß2 – агоністи
 • D. М-холінолітики
 • E. кромони

514 Серед показів до призначення системних ГКС при загостренні бронхіальної астми немає:

 • A. недостатній ефект ß2 – агоністи короткої дії
 • B. тривала гіпертермія
 • C. тяжке загострення хвороби
 • D. наявність у пацієнта гормон-залежної бронхіальної астми
 • E. застосування ГКС в минулому для ліквідації загострення

515 Вкажіть, яке визначення для стенозуючого ларинготрахеїту є невірним:

 • A. Запалення слизової оболонки гортані
 • B. Супроводжується хрипом
 • C. Супроводжується гавканням чи каркаючим кашлем
 • D. Супроводжується затрудненим видихом
 • E. Супроводжується затрудненим вдихом

516 Назвіть основну причину стенозуючого ларинготрахеїту :

 • A. Бактеріальні інфекції
 • B. Вірусні інфекції
 • C. Грибкові інфекції
 • D. Хімічні середники
 • E. Перепади навколишньої температури

517 На першому місці серед вірусних чинників стенозуючого ларинготрахеїту стоїть:

 • A. РС-вірус
 • B. Аденовірус
 • C. Вірус парагрипу
 • D. Вірус грипу
 • E. Вірус кору

518 Розвитку стенозуючого ларинготрахеїту сприяє наступне, за винятком:

 • A. Атопічний діатез
 • B. Соціальний статус хворого
 • C. Забруднене повітря
 • D. Залізодефіцитні стани
 • E. Паратрофії

519 В 1-й стадії розвитку стенозуючого ларинготрахеїту робота дихання збільшується:

 • A. Не збільшується
 • B. В 2 рази
 • C. В 3-4 рази
 • D. В 5-7 разів
 • E. В 7-9 разів

520 Назвіть кількість ступенів стенозу гортані:

 • A. 1 ступінь
 • B. 2 ступеня
 • C. 3 ступеня
 • D. 4 ступеня
 • E. 5 ступенів

Добавить комментарий